Schneider Electric, sürdürülebilirlik ölçeğinde ilerliyor

Schneider Electric finansal sonuçları kadar sürdürülebilirlik sonuçları ile de liderliği hedefliyor. Bu kapsamda yayınladığı Gezegen ve Toplum Barometresi 2016 raporuna göre şirket, bir önceki yıla göre 2 puan artışla 10 üzerinden 8,48 puan elde etti.

AR-GE kapsamındaki ürünlerinin %82’sini Schneider ecoDesign WayTM ile tasarlayan Schneider Electric, büyük ölçekli müşteri projelerinin karbon etkisini de hesaplamaya başladı. Aynı zamanda Schneider Electric iştiraklerinin %93’ü Etik ve Sorumluluk değerlendirmesinden geçti.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, sürdürülebilirlik faaliyetleri ve hedeflerini raporladığı Gezegen ve Toplum Barometresi’ni açıkladı. 2016 yıl sonu sonuçlarının yer aldığı rapora göre şirket, sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhütlerini başarıyla yerine getirerek 10 üzerinden toplam 8,48 puan ile yıllık hedefini aştı.

2016 yılında belirlenen tüm kriterlerde üstün bir performansa imza attıklarını belirten Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches; “16 kriterde şirketimizin faaliyetlerini sürdürülebilirlik açısından değerlendiren Gezegen ve Toplum Barometresi’ni 2005 yılından bu yana 3 aylık dönemlerde düzenli olarak yayınlıyoruz. Sürdürülebilirliğin iş sonuçlarımıza ve tüm paydaşlarımıza doğrudan etki ettiği bilinciyle de son 3 yıldır finansal sonuçlarımızla birlikte bu sonuçları açıklıyoruz. Büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sonucunda 2016 yılında rekor bir gelişme ile 2015 yılı sonunda 10 üzerinden 6,33 olan sürdürülebilirlik başarı puanımızı 8,48’e yükselttik. Bu, tüm kriterlerde ilerleme sağladığımızın da bir göstergesidir. Örneğin; 2016 yılında AR-GE kapsamındaki ürünlerimizin %80’den fazlası 2015 yılında başlatılan ekolojik tasarım yöntemimiz Schneider ecoDesign WayTM ile tasarlandı. Kuruluşlarımızın %90’ından fazlası Etik ve Sorumluluk değerlendirmemizi başarıyla geçti ve çalışanlarımızın %90’ından fazlası yıl boyunca bu alanda bir günlük eğitim aldı. Aynı zamanda, 2016 yıl sonunda, dünya çapında 20 milyondan fazla insan, enerjiye erişim çalışmalarımızdan faydalandı. Uluslararası kuruluşlar da bu başarılarımızı doğruladı; DJSI, Ethisphere, Vigeo Eiris ve Oekom tarafından Endüstri Lideri seçildik, bu yıl da CDP “İklim A Listesi”nde yer aldık ve “Global 100” listesine göre dünyadaki en sürdürülebilir 27. şirketiz” şeklinde konuştu.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeni başarılar elde edildi

Schneider Electric, Gezegen kriteri başlığı altında, iklim değişikliği ile mücadele edilmesine katkı sağlayacak taahhütleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin ana tesislerindeki enerji tüketiminin sürekli azaltılmasını amaçlayan Enerji Eylem Planı sayesinde %10 enerji tasarrufu hedefleyen Schneider Electric, 2016’da %7,1 oranında enerji verimliliği sağladı. Şirketin toplam karbon emisyonlarının yaklaşık %10’unu yaratan bu tesislerde 2005 yılından bu yana uygulanan eylem planı aynı zamanda lojistik alanında da sürdürülebilirliği hedefliyor. Bu doğrultuda lojistikte %10 karbon emisyonunu azaltmayı planlayan şirket %11,2 tasarrufla bu hedefini aştı.

Schneider Electric, AR-GE kapsamındaki ürünlerin %100’ünü Schneider ecoDesign WayTM ile tasarlayarak sürdürülebilirlik alanında yarattığı katma değeri derinleştirmeyi hedefliyor. 2016 yılı 3. çeyreğinde AR-GE kapsamındaki ürünlerin %46’sını Schneider ecoDesign WayTM ile tasarlayan şirket son çeyrekte bu oranı %81,6’ya çıkardı. 2015 yılı itibariyle, Schneider Electric’in yeni ürünler ve çözümler üzerinde çalışan tasarım ekipleri, ecoDesign WayTM adlı ekolojik tasarım yaklaşımını benimsiyor. Bu yaklaşım, grubun ürünlerinin tüm kullanım ömürleri boyunca çevre üzerindeki ayak izlerini ölçmek için tasarlandı. Schneider Electric’in daha fazla bakım kolaylığı, tamir edilebilirlik, yenileme kapasitesi ve kullanım ömrü sonunda yeniden işleme olanağı sağlayarak döngüsel ekonominin bir parçası olan ürünler pazarlama arzusu bu yaklaşıma yön veriyor. Ayrıca bu yöntem, temel yapılandırmalara göre enerji verimliliği ve daha düşük karbon etkisi yaratıyor. Şirket aynı zamanda 100 endüstriyel sahada çöp sahasına sıfır atık gönderme taahhüdü kapsamında 99 tesise ulaştı.

Sürdürülebilirlik kârlılığa etki ediyor

Schneider Electric, sürdürülebilirlik faaliyetlerini kârlılık açısından da ele alıyor. Şirket “büyük ölçekli müşteri projelerinin %100’ünde karbon etkisinin hesaplanması” hedefini ilk yılında %16 oranında gerçekleştirdi. Bu hedef doğrultusunda, azaltılan karbon emisyon etkisini hesaplayarak ve bunun ticari bir avantaj haline geldiği durumları tanımlayarak Schneider Electric, büyük ölçekli müşteri projelerinin karbon ayak izini hesaplıyor ve elde edilen verileri paylaşıyor.

“Ürün gelirinin yüzde 75’inin Green Premium ekolojik etiketi ile gerçekleştirilmesi” göstergesinde ise yüzde %74,8 oranında performans gerçekleştirdi. Bakım, iyileştirme ve kullanım ömrü sonu hizmetleri yoluyla 2017’de 120.000 ton karbon önlemeyi hedefleyen şirket, 2016’da bu alanda 101.508 ton karbon tasarrufu sağladı.

Tüm iştiraklerinin “Etik ve Sorumluluk” değerlendirmesine tâbi tutulmasını taahhüt eden Schneider Electric, gerçekleştirdiği iç denetimler ve araştırmalarla 2016 yılının sonunda bu hedefini %93,4 oranında gerçekleştirdi. Aynı zamanda Schneider Electric tavsiye ettiği tedarikçilerinin tamamının ISO 26000 esaslarını karşılamasını hedefliyor, şirket bu hedefine de %82,3 oranında ulaştı.

Schneider Electric, çalışanları ve toplum için değer üretiyor

Schneider Electric her yıl tüm çalışanlarının %85’inin bir günlük bir eğitime katılmasını hedefliyor. 2016 yılında %92 oranıyla bu hedefini de aştı. Eğitim programlarına 2015-2020 yıllarından ağırlık veren şirket, özellikle çalışanlarının eğitim, millet, cinsiyet eşitliği ile kariyer gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. Aynı zamanda çalışanlarının %85’inin Schneider’ın eşitlikçi maaş planı olan ülkelerde çalışması taahhüdünü, 2016 yılı sonunda 35 ülkede %75’e yükseltti. Schneider Electric, karşılaştırılabilir çalışan grupları arasında cinsiyetlere göre ödeme eşitsizliğinin belirlenmesi için ortak bir global standart metodoloji kullanıyor ve uygun önlemlerin alınması için ülkelere özel stratejiler belirliyor. Aynı zamanda çalışan katılım endeksinde %64 oranında puan elde eden şirket, tıbbi vakaları %30 azaltma hedefini de %33 ile aştı.

Schneider Electric aynı zamanda imkanları kısıtlı olan 150.000 kişiye enerji yönetiminde eğitim sunmayı planlıyor. 2016 yılında bu rakam 123.839’a ulaştı. Schneider Electric Enerji Erişim Fonu tarafından desteklenen Schneider Electric Eğitmenleri, enerji erişimin herkesin hakkı olduğu inancıyla çalışan mesleki veya eğitim amaçlı STK’larda ve şirketlerde, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışıyor. Bu kapsamda Schneider Electric Öğretmenleri STÖ’sü ile 2016 yılında 1.065 görev gerçekleştirildi.

Schneider Electric 2016 yılı Gezegen ve Toplum Barometresi’ne, kurumsal web sitesinden (www.schneider-electric.com/sri) ulaşılabiliyor.

No Comments Yet

Leave a Reply